PHỤ LIỆU THÊU VI TÍNH
Mex

PHỤ LIỆU NGÀNH MAY MẶC

thông tin liên hệ
Mr. Quang Ngọc
NV. Kinh Doanh
0989 030 784 - 0988 088 680

keo vải

Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Keo giấy
Keo giấy
Keo xịt con giống
Keo xịt con giống
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo dựng vải