SẢN PHẨM NỔI BẬT
Chỉ thêu vi tính

Chỉ thêu vi tính

Chỉ thêu vi tính

Chỉ thêu vi tính

Keo hột chấm

Keo hột chấm

Chỉ thêu vi tính

Chỉ thêu vi tính

Keo tan

Keo tan

Keo mùng gân

Keo mùng gân

Keo giấy

Keo giấy

Felt ( Nỉ )

Felt ( Nỉ )

Felt ( Nỉ )

Felt ( Nỉ )

Dựng xé thêu

Dựng xé thêu

Keo xịt con giống

Keo xịt con giố...

Băng keo 2 mặt

Băng keo 2 mặt

PHỤ LIỆU THÊU VI TÍNH
Mex

PHỤ LIỆU NGÀNH MAY MẶC

thông tin liên hệ
Mr. Quang Ngọc
NV. Kinh Doanh
0989 030 784 - 0988 088 680

PHỤ LIỆU THÊU VI TÍNH

Keo xịt HC
Keo xịt HC
Keo xịt SK 100
Keo xịt SK 100
Keo xịt Supper 99
Keo xịt Supper 99
Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng giấy
Mex dựng giấy
Nỉ màu
Nỉ màu
Nỉ màu
Nỉ màu
Chỉ thêu vi tính
Chỉ thêu vi tính
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Keo giấy
Keo giấy
Felt ( Nỉ )
Felt ( Nỉ )
Felt ( Nỉ )
Felt ( Nỉ )
Dựng xé thêu
Dựng xé thêu
Dựng xé thêu
Dựng xé thêu
Keo xịt con giống
Keo xịt con giống
Keo mùng
Keo mùng
Chỉ thêu vi tính
Chỉ thêu vi tính
Chỉ thêu vi tính
Chỉ thêu vi tính
Chỉ thêu vi tính
Chỉ thêu vi tính
Keo hột chấm
Keo hột chấm
Keo hột chấm
Keo hột chấm

PHỤ LIỆU NGÀNH MAY MẶC

Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo dựng vải
Keo hột
Keo hột
Keo hột
Keo hột
Keo hột
Keo hột
Keo tan
Keo tan
Keo mùng bố
Keo mùng bố
Keo mùng gân
Keo mùng gân